Back

Riksmålstematikk - Bjørnstjerne Bjørnson, Fridtjof Nansen, Knud Knudsen, Riksmål, Jens Bjørneboe, Arnulf Øverland, André Bjerkes ABC, Finn Bø, Riksmålsvernet ..                                               

Bjørnstjerne Bjørnson

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson var en norsk dikter, samfunnsdebattant, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet. Hans produksjon er meget omfattende med bondefortellinger, skuespill, poesi, romaner, artikler, taler og en enorm mengde brev. Som dikter og samfunnsaktør agerte Bjørnson både i nasjonal og nordisk ånd. Mens forfatterens bondefortellinger er forankret i norsk nasjonalromantikk med hensyn til form, stil og menneskeskildring, beveget Bjørnson seg siden over det moderne sagadrama og det borgerlige samtidsdrama til de første realistiske problemdramaene. Bjørnson var også en produ ...

                                               

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen var en norsk polfarer, oppdager, diplomat og vitenskapsmann. Han fikk i 1922 Nobels fredspris etter sin store internasjonale innsats for flyktningene etter første verdenskrig.

                                               

Knud Knudsen

For andre ved samme eller liknende navn, se Knut Knutsen Knud Knudsen var norsklærer og språkforsker. Knudsen er kjent som arkitekten bak fornorskningen av det danske skriftspråket til det som nå heter bokmål og riksmål, og han kalles derfor ofte "bokmålets far". Den første rettskrivningen basert på hans prinsipper for fornorsking kom imidlertid først i 1907. Knud Knudsen brant for at Norge skulle få et skriftspråk som var forskjellig fra dansk. Som lærer så han daglig hvor slitsomt det var for elevene å streve med dansk skriftspråk når de skulle lære seg å lese og skrive. Han mente løsnin ...

                                               

Riksmål

Riksmål var inntil 1929 det offisielle navnet på det alminnelige norske skriftspråket til forskjell fra "landsmål". Bokmål er en videreføring av denne formen gjennom senere rettskrivningsreformer. Betegnelsen "riksmål" brukes i dag først og fremst om en ikke-offisiell rettskrivningsnorm som er fastlagt av Det Norske Akademi og fremmet av Riksmålsforbundet. Moderne riksmål oppstod i konkurranse til den samnorskpregede bokmålsnormeringen i første halvdel av 1900-tallet som følge av den norske språkstriden, og baserer seg på 1907-reformen av bokmålet, den gang kalt riksmål, og på deler av 191 ...

                                               

Jens Bjørneboe

Jens Ingvald Bjørneboe var en norsk forfatter med stor produksjon og sterkt samfunnsengasjement. Han utfoldet seg i ulike sjangre: romaner, skuespill, lyrikk, essays og artikler. Han tok opp spørsmål om "ondskap, grusomhet, rettferdighet og menneskelighet". Mange av hans verk er oversatt til andre språk og har fått en større leserkrets utenfor Norge. I diktning og sakprosa gikk han blant annet til angrep på skolevesen, rettsvesen og fengselsvesen. Bjørneboe levde et turbulent liv, som ifølge biografen Tore Rem var preget av manisk depressiv sinnslidelse, alkoholmisbruk og tidvis store pers ...

                                               

Arnulf Øverland

Samme år debuterte han som forfatter med lyrikksamlingen Den ensomme fest. Han ble sentral i det norske diktermiljøet i mellomkrigstiden, særlig i kretsen rundt det kommunistiske tidsskriftet Mot Dag. Han forlot sitt kommunistiske ståsted i løpet av 1930-tallet, på grunn av Josef Stalins politikk i Sovjetunionen. Øverland var formann i Det Norske Studentersamfund i 1923, og i Forfatterforeningen 1923–1928. I 1945 ble han æresmedlem i Forfatterforeningen. Arnulf Øverland var den siste i Norge som ble tiltalt for blasfemi, i 1933, etter å ha holdt foredraget "Kristendommen – den tiende lande ...

                                     

Riksmålstematikk

 • Bjørnstjerne Martinius Bjørnson født 8. desember 1832 på Kvikne nord for Tynset, død 26. april 1910 i Paris var en norsk dikter, samfunnsdebattant, redaktør
 • Fridtjof Nansen født 10. oktober 1861 i Aker kommune, død 13. mai 1930 på Lysaker i Bærum var en norsk polfarer, oppdager, diplomat og vitenskapsmann
 • For andre ved samme eller liknende navn, se Knut Knutsen Knud Knudsen født 6. januar 1812 i Holt ved Tvedestrand, død 4. mars 1895 i Kristiania var norsklærer
 • Riksmål var inntil 1929 det offisielle navnet på det alminnelige norske skriftspråket til forskjell fra landsmål Bokmål er en videreføring av denne
 • Jens Ingvald Bjørneboe født 9. oktober 1920 i Kristiansand, død 9. mai 1976 på Eikvold på Veierland i Nøtterøy var en norsk forfatter med stor produksjon
 • Ole Peter Arnulf Øverland født 27. april 1889 i Kristiansund, død 25. mars 1968 i Oslo var en norsk forfatter, lyriker, kritiker og riksmålforkjemper
 • Det Norske Akademi for Språk og Litteratur før 2013 skrevet Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur vanligvis kalt Det Norske Akademi, er et norsk
 • Riksmålsforbundet er en norsk språkpolitisk organisasjon som særlig arbeider for å hevde riksmålets posisjon som offisielt skriftspråk og kulturspråk i
 • Sigurd Hoel født 14. desember 1890 i Nord - Odal, død 14. oktober 1960 var en norsk forfatter og forlagskonsulent. Han debuterte med novellesamlingen Veien
 • Det Norske Akademis ordbok forkortet NAOB er et digitalt ordboksverk over norsk moderat bokmål og riksmål som består av 225 000 artikler eksemplifisert
 • Knut Kirsebom Wigert født 3. oktober 1916 i Skien, død 14. juni 2006 i Oslo var en norsk skuespiller, motstandsmann, riksmålsforkjemper og skipsreder
                                     
 • For hans barnebarn ved samme navn, se Johan Bernhard Hjort 1951 2014 Johan Bernhard Hjort født 25. februar 1895, død 24. februar 1969 var en norsk
 • Per Egil Hegge født 6. mars 1940 i Trondheim er en norsk journalist og pressemann. Han har vært redaktør i Aftenposten og A - magasinet, korrespondent
 • Francis Bull født 4. oktober 1887 i Kristiania, død 4. juli 1974 var en norsk litteraturhistoriker. Bull var professor i norsk litteraturhistorie ved
 • Niels Christian Geelmuyden født 18. desember 1960 er en norsk forfatter og skribent. Han er særlig kjent for portrettintervjuer av norske kjendiser og
 • Harald Sigvard Bakke født 30. juni 1882 i Fredrikshald, død 11. februar 1963 var en norsk lektor, riksmålsmann og politiker H Bakke hadde examen artium
 • Riksmålsforbundets litteraturpris deles hvert år ut av Riksmålsforbundet for fremragende behandling av riksmålet. Prisen har blitt utdelt årlig siden 1957
 • Norsk Riksmålsordbok er et omfattende ordboksverk over det norske riksmål, utgitt mellom 1937 og 1995 i seks bind. Verket dannet senere grunnlaget for
 • Erik Fosnes Hansen født 6. juni 1965 i New York er en norsk forfatter. Han debuterte som 20 - åring med Falketårnet i 1985, og fikk gjennombruddet med
 • Thorleif Dahls Kulturbibliotek er en serie av klassiske europeiske bokverk som har blitt utgitt på norsk riksmål siden 1960 med støtte fra et fond etablert
 • Bernt Ivar Eidsvig tidl. ordensnavn Markus Bernt Eidsvig, født 12. september 1953 på Rjukan er katolsk biskop av Oslo. Han ble utnevnt 11. juli 2005
 • Gabriel Scott født Gabriel Scott Jensen 8. mars 1874 i Leith, Skottland, død 9. juli 1958 i Arendal var en norsk forfatter som er kjent blant annet for
                                     
 • For ordboken med samme navn for dialekter og nynorsk se Norsk Ordbok Norsk ordbok er en ordbok for riksmål og moderat bokmål. Ordboken er utarbeidet av
 • Ragna Vilhelmine Nielsen født Ullmann, født 17. juli 1845 i Kristiania, død 29. september 1924 samme sted var en norsk lærer, kvinnesaksforkjemper og
 • Lytterprisen var Norsk lytterforening for radio og televisjons pris for bruk av fremragende sprog i radio og fjernsyn fra 1960 til 2002. Den ble frem
 • Riksmålsforbundets barne - og ungdomsbokpris deles ut av Riksmålsforbundet til en norsk barnebokforfatter eller en oversetter av utenlandske barnebøker
 • Alfred Eriksen født 30. august 1864 i Christiania, død 4. mai 1934 i Oslo var en norsk politiker, prest og avisredaktør. Han grunnla avisen Nordlys
 • Alf Larsen født 22. juli 1885 i Tjøme kommune, død 12. desember 1967 samme sted var en norsk forfatter. Han er særlig kjent for sin naturlyrikk og virket
 • Odd Eidem født 23. oktober 1913 i Kristiania, død 10. juni 1988 på Nesodden var en norsk journalist, forfatter og litteraturkritiker, og bror til forfatter
 • Helene Uri født 11. desember 1964 i Stockholm er en norsk forfatter, språkforsker og professor. Hun ble dr. art. i anvendt lingvistikk ved Universitetet
                                               

André Bjerkes ABC

André Bjerkes ABC er en utbredt norsk ABC-bok på riksmål, skrevet av André Bjerke og illustrert av Gøsta Munsterhjelm. Den ble første gang utgitt av Riksmålsforbundet i 1959. Siden 1983 har Aschehoug utgitt den i faksimileutgaver, og den utkom senest i 2007 i sitt 9. opplag. ABC-en er preget av steinerpedagogiske tanker, og brukes bl.a. i steinerskolene. Den er godkjent av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.

                                               

Finn Bø

Finn Valdemar Johan Bø var en norsk vise- og revyforfatter, journalist og instruktør. Finn Bø ble utdannet ingeniør i 1916. Han begynte som journalist og skribent i 1920 og var tilknyttet revyteateret Chat Noir i Oslo fra 1927 til 40. Han skrev 600 viser, blant annet tekstene til de populære sangene "Norge i rødt, hvitt og blått" 1945 og "Nå gårn på gummisåler" Einar Rose, 1961. Filmsuksessen En herre med bart fra 1942 er basert på Finn Bøs lystspill Det store spørsmål.

                                               

Foreldreaksjonen mot samnorsk

Foreldreaksjonen mot samnorsk ble organisert av Riksmålsforbundet i 1951 for å motarbeide myndighetenes samnorskpolitikk. Den utgav blant annet kamp- og kulturavisen Frisprog, som kom ut to ganger i måneden fra 1953 frem til 1986 og hadde Margrethe Aamot Øverland og Sofie Helene Wigert som første redaktører, og samlet inn nesten 400 000 underskrifter mot samnorsk. Foreldreaksjonen mot samnorsk sies å ha medvirket i stor grad til at myndighetene etterhvert gav opp samnorskpolitikken.

                                               

Riksmålsforbundets mediepriser

Riksmålsforbundets mediepriser er en samlebetegnelse på tre priser som deles ut av Riksmålsforbundet. Dette er Lytterprisen, TV-prisen og Gullpennen. En hovedtanke bak riksmålsbevegelsens priser er å belønne og påskjønne forfattere, skribenter og journalister som benytter seg av et levende og nyansert riksmål i sin virksomhet.

                                               

Riksmålsvernet

Riksmålsvernet ble stiftet 30. oktober 1919. Det hadde til formål å forsøke å samle riksmålsfolk om en språklig samling og arbeide for språkets naturlige utvikling. Riksmålsvernet sto som utgiver av Norsk riksmålsordbok, der første hefte utkom i 1930 og første bind utkom i 1937. Riksmålsvernet ble i 1981 innlemmet i Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.

Sproget i Fare
                                               

Sproget i Fare

Sproget i Fare. er et essay av forfatteren Knut Hamsun. Teksten består av et angrep på rettskrivningsreformen av 1917 og noen av de sentrale personene bak den. Artikkelen ble opprinnelig utgitt i Aftenposten 9. juni 1918 og utkom senere i bokform. Boken ble utgitt på ny i 2007 på forlag1.

                                               

Hans Vogt

Prof. dr. philos. Hans Kamstrup Vogt var en norsk lingvist og filolog. Han er først kjent for sine studier av georgisk og andre kaukasiske språk. Han var bl.a. formann for Vogt-komitéen og rektor ved Universitetet i Oslo fra 1964 til 1969. Han var også medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, Det kongelige danske Videnskabernes Selskab og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.

Users also searched:

riksmålstematikk,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →