Back

Kunnskap - Kunnskap, Praktisk kunnskap, Handlingsbåren kunnskap, Taus kunnskap, Senter for praktisk kunnskap, Árbediehtu, Egenlast ..                                               

Kunnskap

Kunnskap er kjennskap til, oppmerksomhet om, forståelse av eller ferdigheter knyttet til noe eller noen. Kunnskap kan benyttes med hensikt. Mange typer kunnskap skapes og forvaltes i fellesskap mellom mennesker og i denne sammenhengen kan den bli manipulert og behandlet på ulike måter. Kunnskap tilegnes i lys av det miljøet vi lever i – ifølge Thomas Kuhn dannes for eksempel vitenskapelig kunnskap innenfor et paradigme som former forskernes erfaringer. Forutsetningene for å ha kunnskap er en sentral og omdiskutert del av filosofien, nemlig epistemologi eller erkjennelsesteori, læren om san ...

                                               

Praktisk kunnskap

Praktisk kunnskap er kunnskap i handling, i det vi gjør eller lar være å gjøre, og kan kalles "handlingsbåret" kunnskap. Teorier om praktisk kunnskap er handlingsteorier. Praktisk kunnskap må ikke forveksles med praktisk sans eller teknisk innsikt bare. Forskninga på praktisk kunnskap prøver å forstå hva som skjer i praksiser og hvorfor. Det er en undersøkelse av hva praksiskunnskap er, hva som ligger til grunn for den og hvordan den utvikler seg i praksiser. I dag er forsking på praktisk kunnskap mest anvendt innenfor studiet av profesjonspraksis. Praktisk kunnskap kan en da studere med u ...

                                               

Handlingsbåren kunnskap

Handlingsbåren kunnskap er et begrep som oppsto i 1994 under et møte ved Håndverksregisteret på Maihaugen. Innholdet i begrepet er ikke ulikt mesterlære. Norsk handverksutvikling definerer begrepet handlingsbåren kunnskap som: "summen av erfaring og kunnende som i form av håndlag, handlingsmønster og oppfatning går i arv fra en generasjon til en annen i et kunnskapsbærende handlingsfellesskap. Ved overføring av handlingsbåren kunnskap er den grunnleggende læreformen herming kombinert med utprøving og personlig erfaring". Handlingsbåren kunnskap er blitt sammenlignet med det å lære å snakke ...

                                               

Taus kunnskap

Med taus kunnskap menes den erfaringsbaserte kunnskap og viten man får i utøvelse av en aktivitet, et fag eller yrke og som ofte ikke lar seg forklare med ord. Slik kunnskap blir det derfor vanskelig få med i formuleringer i en lærebok eller rutinebeskrivelse. Begrepet ble lansert på engelsk i boken The tacit dimension av den ungarsk-engelske vitenskapsmannen og filosofen Michael Polanyi i 1966. Selv om det skrives mange gode lærebøker, vil det alltid være ting som er lettere å bare vise. Den som blir vist, finner sin egen måte å gjøre det på, uten å sette ord på det, og skriver dermed et ...

                                               

Senter for praktisk kunnskap

Senter for praktisk kunnskap er et tverrfaglig utdannings- og forskningssenter ved Nord universitet, administrativt lagt under Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag. Her driver en med tverrfaglig forsking, undervisning og ph.d vegledning. Senteret blei etablert i 1997 ved det som da var Høgskolen i Bodø for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon innen alle typer praksiser, særlig yrkes- og profesjonspraksiser. Senteret hadde et hovedansvar for søknaden om drifta av doktorgradsprogrammet Ph.d. i studium av profesjonspraksis fra akkrediteringen i 2009 fram til fusjonen i ...

                                               

Árbediehtu

Árbediehtu er en nordsamisk betegnelse på tradisjonell kunnskap. Árbediehtu er en kollektiv kunnskap, som består av praktisk ferdigheter og teoretisk kompetanse, utviklet og bearbeidet av det samiske folk gjennom århundrer for å klare seg økonomisk og sosialt og for å vedlikeholde sin åndelighet. Árbediehtu er en tilpasningsdyktig kunnskap, som er videreført til generasjoner gjennom ord og handling. Det samiske konseptet árbediehtu rommer to beslektede begrep, diehtu, "kunnskap", som inneholder både informasjon og prosess og árbi, "minne", "arv". I begrepet árbediehtu ligger en forståelse ...

                                     

Kunnskap

 • Kunnskap er kjennskap til, oppmerksomhet om, forståelse av eller ferdigheter knyttet til noe eller noen. Kunnskap kan benyttes med hensikt. Mange typer
 • Praktisk kunnskap er kunnskap i handling, i det vi gjør eller lar være å gjøre, og kan kalles handlingsbåret kunnskap Teorier om praktisk kunnskap er handlingsteorier
 • Handlingsbåren kunnskap er et begrep som oppsto i 1994 under et møte ved Håndverksregisteret på Maihaugen. Innholdet i begrepet er ikke ulikt mesterlære
 • Med taus kunnskap menes den erfaringsbaserte kunnskap og viten man får i utøvelse av en aktivitet, et fag eller yrke og som ofte ikke lar seg forklare
 • Árbediehtu er en nordsamisk betegnelse på tradisjonell kunnskap Árbediehtu er en kollektiv kunnskap som består av praktisk ferdigheter og teoretisk kompetanse
 • Senter for praktisk kunnskap SPK er et tverrfaglig utdannings - og forskningssenter ved Nord universitet, administrativt lagt under Fakultet for lærerutdanning
 • enkeltpersoner. KUN skiftet navn fra Kvinneuniversitetet Nord til KUN senter for kunnskap og likestilling i 2007, og til KUN i 2016. KUN skal i henhold til stiftelsens
 • Kunnskapens tre originaltittel: Kundskabens træ er en dansk dramafilm fra 1981 regissert av Nils Malmros. Manus er ved Malmros og Frederick Cryer. Hovedrollene
 • Nordisk institutt for kunnskap om kjønn NIKK opprinnelig Nordisk institutt for kvinne - og kjønnsforskning, ble etablert i 1995 og var et tverrnordisk
 • For artikkelen om den danske filmen fra 1981, se: Kunnskapens tre film Kunnskapens tre er ifølge Første Mosebok i Bibelen og Tora forklart å være ett
 • Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap eller Åse Gruda Skards pris deles ut av Norsk Psykologforening. Prisen skal være en
 • samlebetegnelse på kunnskaper og teknikker som ligger i grenselandet mellom religion og magi. Seid var å betrakte som skjult kunnskap i jernalderen og vikingtidens
                                     
 • opphavet til og gyldigheten av vår kunnskap Epistemologi kan også oversettes som sannhetskunnskap i betydningen sikker kunnskap Tradisjonelt er det bare matematikk
 • Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av og kunnskapen om redskaper, maskiner, teknikker, systemer eller metoder i håndverk eller industri i den
 • Kunnskapens forbannelse er vanskeligheten med å forestille seg hvordan det er for andre å ikke vite noe som en selv vet. Dette fører til fagfolks ofte
 • gammelgresk ζῷον zōon dyr og λόγος logos kunnskap Kunnskap om dyr er trolig en av de eldste kunnskapene mennesket har, men ble først formalisert som
 • Agnostisisme fra gresk a, ingen og gnosis, kunnskap er en lære eller oppfatning som avviser at mennesket kan vite noe om det oversanselige, for
 • informasjon og kunnskap som er nødvendig ut over språklig kompetanse som vi trenger for å forstå en ytring eller en tekst. Det kan være kunnskap om forholdet
 • som betyr kunnskap erkjennelse eller innsikt. Men det er ikke den samme type kunnskap som oppnås ved hjelp av fornuft gresk epistémé, kunnskap eller
 • menneskenes første synd Eva frister Adam til å spise frukt fra det forbudte Kunnskapens tre 1 Mos 3 Ved Adams fristelse og fall ble det dermed slutt på den
 • kunnskap om det skjulte Ordet har mange bruksområder på norsk hvor det brukes særlig om kunnskap om det overnaturlige i motsetning til kunnskap
 • Undervisning er en form for opplæring der kunnskap og ferdigheter formidles av en eller flere personer til andre personer. Undervisning er sammen med oppdragelse
                                     
 • hovedoppgave er å systematisere menneskets kunnskap om organismer, og å forenkle tilgangen til denne kunnskapen ved å sette organismer i et system av hierarkiske
 • avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap erfaringsbasert kunnskap og ved å lytte til pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon
 • Forlag hele eierposten. kunnskapsforlaget.no Øystein Eek red. 1995 Kunnskap til det norske folk: festskrift til og fra Kunnskapsforlaget ved 20 - årsjubileet
 • Mentelin etablerte boktrykkeri Strasbourg, det første utenfor Mainz. Nordisk håndbok i bibliotek - kunnskap Oslo: Cappelen. 1957. s. 270. Portal: Vitenskap
 • Odin er blant annet kunnskapens og visdommens gud. Sin kunnskap fikk han da han ofret det ene øyet sitt for å drikke av kunnskapens brønn Mimes brønn
 • på norrønt Mímisbrunnr, er navnet på kunnskapens og visdommens brønn i norrøn mytologi. Odin fikk sin kunnskap da han ofret sitt ene øye for å drikke
 • boktrykkeri. Cuthbert Tunstall død 1559 engelsk biskop, matematiker og humanist. Nordisk håndbok i bibliotek - kunnskap Oslo: Cappelen. 1957. s. 280. 
 • og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon eller kunnskap mellom ulike mennesker og dyr. Dyr kommuniserer seg imellom og på tvers
                                               

Egenlast

Egenlast, tidligere kalt: egenvekt, den lasten en konstruksjon har av seg selv uten nyttelasten. F.eks. et kjøretøy uten last eller passasjerer.

Users also searched:

kunnskap,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →