Back

Samfunn - Samfunn, Det postindustrielle samfunn, Teosofisk samfunn, Vennenes samfunn, Samfunn, økologi, Det åpne samfunn, Akefalt samfunn, Sosialsjåvinisme ..                                               

Samfunn

Samfunn er et begrep som i henhold til sammenhengen har flere betydninger: folk i en stat, bygd, kommune, by, og tettsted, gruppe av folk med felles tro, meninger, formål og lignende, og forening. Et samfunn er således en gruppe mennesker som lever sammen og deler institusjoner og som ofte har en felles kultur, felles tradisjoner og interesser. I sosiologien brukes begrepet om et sosialt system, som kan være delvis åpent eller delvis lukka. Samfunnet står sentralt i samfunnsvitenskapene, som sosiologi, historie, økonomi, statsvitenskap, antropologi, lingvistikk og psykologi. Begrepet er og ...

                                               

Det postindustrielle samfunn

Det postindustrielle samfunn er en betegnelse for samfunnsstrukturen når industrisamfunnet omdannes til neste fase, et servicesamfunn basert på kunnskap. I flere vesteuropeiske land er innsats av kunnskap og teknologi blitt den viktigste innsatsfaktoren både i vareproduksjon og i tjenesteytring. Det postindustrielle samfunnet blir gjerne kalt det postmoderne samfunnet, og forklarer overgangen fra en industrialisert hverdag og til en hverdag hvor industri ikke lenger spiller hovedrollen. Begrepet ble først lansert av sosiologen Daniel Bell i 1973 i boken The Coming of the Post-Industrial So ...

                                               

Teosofisk samfunn

Teosofisk samfunn er en internasjonal religiøs og filosofisk bevegelse som ble opprettet i New York i 1875. Teosofisk samfunn presenterer et system av kunnskaper om mennesket og universet, teosofi, som ble utformet av samfunnets grunnlegger Helena Petrovna Blavatsky. Teosofien hevder at alle religioner presenterer ulike sider av de samme grunnleggende kunnskapene. Teosofisk samfunn har spilt en viktig rolle i fornyelsen av den esoteriske tradisjon, og i formidling av hinduisme og buddhisme til Vesten. Teosofisk samfunn hadde også betydelig innflytelse på framveksten av indisk nasjonalisme. ...

                                               

Vennenes samfunn

Vennenes samfunn, stiftet i England i 1652 av George Fox, er et kristent kirkesamfunn. Det finnes omkring 365 000 kvekere på verdensbasis, og omkring 150 i Norge. Kvekerne er etablert i Europa, Australia, New Zealand, deler av Nord-Amerika, men også i Sør-Afrika og Asia. Medlemmene i bevegelsen bekjenner som prester individuelt for alle troende, en lære avledet fra Nytestamentets Peters første brev 2:9 De inkluderer de med evangelisk, hellig, liberal og tradisjonell kvekerforståelse av kristendommen. I ulik grad forsøker de forskjellige bevegelsene som utgjør kvekerne verden over å unngå t ...

                                               

Samfunn (økologi)

Et samfunn betegner i økologien helheten av artene som forekommer på et bestemt sted. Vitenskapen som undersøker økologiske samfunn og interaksjonene mellom deres arter, er en delgren av økologien kalt samfunnsøkologi. Samfunnsøkologiens oppgave er å forske på årsakene til, opprettholdelsen av og konsekvensene av det biologiske mangfoldet i ulike samfunn. Et samfunn er den biotiske "levende" delen av et økosystem, dvs. et økosystem består av et eller flere samfunn og dets / deres abiotiske miljø kalt biotop eller habitat. Det dominerende samfunnet på en større del av jordoverflaten kalles ...

                                               

Det åpne samfunn

Det åpne samfunn er en idealisert samfunnsform som noen filosofer, spesielt Karl Popper, har utvikla. Kjennetegnene til et åpent samfunn er ideologisk pluralisme, religiøs nøytralitet, og strukturer som ivaretar individenes friheter, muliggjør fredelige samfunnsendringer og forhindrer maktkonsentrasjon og maktmisbruk. Således kan de liberale demokratiene i mange vestlige land sies å ha virkeliggjort de vesentlige trekkene til åpne samfunn.

                                     

Samfunn

 • Samfunn norrønt: samfundr, sammenkomst er et begrep som i henhold til sammenhengen har flere betydninger: folk i en stat med felles institusjoner
 • Det postindustrielle samfunn er en betegnelse for samfunnsstrukturen når industrisamfunnet omdannes til neste fase et servicesamfunn basert på kunnskap
 • Teosofisk samfunn er en internasjonal religiøs og filosofisk bevegelse som ble opprettet i New York i 1875. Teosofisk samfunn presenterer et system av
 • Vennenes samfunn også kalt Kvekersamfunnet stiftet i England i 1652 av George Fox, er et kristent kirkesamfunn. Det finnes omkring 365 000 kvekere
 • Et samfunn også biocønose betegner i økologien helheten av artene som forekommer på et bestemt sted. Vitenskapen som undersøker økologiske samfunn og
 • Det åpne samfunn er en idealisert samfunnsform som noen filosofer, spesielt Karl Popper, har utvikla. Kjennetegnene til et åpent samfunn er ideologisk
 • tidsskriftet Alternativt Samfunn For det generelle begrepet for alternative samfunnssystemer, se alternativsamfunn. Alternativt Samfunn er lite, norsk og nordisk
 • Sex og samfunn Senter for ung seksualitet er en norsk stiftelse. Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
 • Oversjøisk samfunn fransk: collectivité d outre - mer COM er en type forvaltningsstatus Frankrike benytter for noen av sine oversjøiske besittelser
 • Byggingen av det sosialistiske harmoniske samfunn forenklet kinesisk 和谐社会, tradisjonell kinesisk: 和諧社會, pinyin: Héxié shèhuì er en sosioøkonomisk visjon
 • Samfunns - og næringslivsforskning AS SNF er et norsk oppdragsbasert forskningsinstitutt med fokus på økonomisk utvikling. Instituttet har et nært samarbeid
                                     
 • Kirkehistorisk Samfunn er en norsk akademisk forening for kirkehistorikere. Foreningen ble stiftet 15. mai St. Hallvards dag 1956. En av oppgavene var
 • Akefalt samfunn eng. acéphalous, fra gr. ακέφαλος som betyr uten hode er en benevnelse på et samfunn uten styresmakter som tvinger mennesker til å følge
 • samfunnsforhold i det man mente å være matriarkalske samfunn bl.a. i Kina, kunne det også dreie seg om samfunn der kvinnelig promiskuitet var særlig akseptert
 • Det Internasjonale samfunn er en betegnelse brukt i internasjonale forbindelser og sikter til alle mennesker, kulturer og land i verden. Begrepet brukes
 • Bok & samfunn er et uavhengig litteratur - og bokbransjetidsskrift, etablert i 7. juli 1879 i Kristiania under navnet Norsk Boghandlertidende. De første
 • assosiasjoner en privat sfære som er uavhengig av offentlig autoritet. Det sivile samfunn springer ut fra hverdagslivet og interesser, og er ikke profittbasert.
 • Teosofisk samfunn Pasadena er en fraksjon av Teosofisk samfunn som oppfatter seg selv som den eneste sanne videreføring av det opprinnelige Teosofiske
 • Det Frie Samfunns forlag er et forlag grunnlagt av Bertram Dybwad Brochmann. Forlaget ble etter B.D. Brochmann drevet av forfatteren og redaktøren Even
 • Institutt for helse og samfunn Helsam er ett av tre institutt under Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Helsam består av de tidligere
 • Riksforbundet for Samfunnets stebarn Riksförbundet för Samhällets styvbarn er en interesseorganisasjon for Sveriges tidligere barnehjems - fosterhjems
                                     
 • Kristi Samfunn kjent som den Reorganiserte Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fram til navnebytte i 2001, er den nest største kirken av Siste
 • Det Norske Sataniske Samfunn DNSS etablert 2001 er et nettbasert samfunn som tilbyr informasjon på norsk om den filosofiske satanismen, slik den ble
 • Det Mosaiske Trossamfund, DMT er en fellesbenevnelse for det jødiske samfunn i Norge. Det er i dag to gjenværende jødiske menigheter, en i Oslo og en
 • Ikke - trinitariske samfunn er kristne samfunn som ikke bekjenner seg til treenighetsdogmet. De fornekter med andre ord at Gud er tre personer. Det finnes
 • Økologi, samfunn og livsstil: utkast til en økosofi er en bok av den norske filosofen Arne Næss. Første versjon av boka ble utgitt under navnet Økologi
 • Fakultet for landskap og samfunn LANDSAM ved Norges miljø - og biovitenskapelige universitet NMBU består av noen av Norges største fagmiljøer innen
 • Quaker Peace & Social Witness tidligere Friends Service Council, Vennenes Samfunns Råd ble stiftet i 1927 i Storbritannia og fikk Nobels fredspris i 1947
 • midler fra Nrk sin årlige TV - aksjon. Organisasjonen utgir bladet Sinn & Samfunn og deler hvert år ut Åpenhetsprisen på Verdensdagen for psykisk helse
 • Rettigheter, individer, kultur og samfunn RIKS var et tverrfaglig program og forskergruppe ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo som eksisterte
                                               

Akefalt samfunn

Akefalt samfunn er en benevnelse på et samfunn uten styresmakter som tvinger mennesker til å følge lovverk. I stedet har "sosial kontroll" tatt funksjonen som styresmakten. Et akefalt samfunn trenger verken være anarkistisk eller egalitært. Jakt- og fangstsamfunn er typiske akefale samfunn, i mosetning til landbruksamfunn som har blitt sett på som "høykultursamfunn".

                                               

Samfunns- og næringslivsforskning

Samfunns- og næringslivsforskning AS er et norsk oppdragsbasert forskningsinstitutt med fokus på økonomisk utvikling. Instituttet har et nært samarbeid med Norges Handelshøyskole og det økonomiske miljøet ved Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole eier 85% av selskapet, mens resten eies av Stiftelsen SNF.

                                               

Sosialsjåvinisme

Sosialsjåvinisme er en form for patriotisme, spesielt i krigstid, da en støtter sitt eget land eller sin egen nasjon mot andre land, på tross av politiske overbevisninger. Under andre verdenskrig inntok mange politiske partier et sosialsjåvinistisk standpunkt. Mange sosialister oppgav egne overbevisninger til fordel for "vern om fedrelandet", og blei sosialsjåvinister, spesielt medlemmer av Det tyske sosialdemokratiske partiet og Det franske sosialistpartiet.

Users also searched:

samfunn,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →