Back

Fagbokforlaget - norskopplæring. Fagbokforlaget er et norsk forlag som utgir faglitteratur og læremidler for hele utdanningsløpet, barnehage, grunnskole, vid ..                                               

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke er et norsk forlag med hovedkontor i Bergen, og per 2014 Norges fjerde største forlagshus. Selskapet hadde en samlet omsetning på 966 millioner kroner i 2016, med et driftsresultat på 50 millioner kroner. I 2013 var konsernets omsetning på 411 millioner kroner, veksten har i stor grad skjedd ved oppkjøp. I 2016 ble Exlibris Media, NKI Forlag og Pedlex norsk skoleinformasjon kjøpt. Tidligere har selskapet kjøp Schibsted forlag, Piratforlaget og Akademika bokhandel.

                                               

Organisasjonspsykologi

Organisasjonspsykologi, også kalt arbeidspsykologi, er et fag som omhandler hvordan individer fungerer i organisasjoner. Sett i et større perspektiv er alle sosiale grupper en form for organisasjon og teoriene har derfor et bredt nedslagsfelt i forhold til hvordan mennesker samhandler. Faget handler i stor grad om hvordan personlighet og individuelle forskjeller gir individer varierende forutsetninger for å mestre en arbeidsoppgave og / eller -funksjon. Dette innebærer også teorier om motivasjon i arbeidslivet, stress på arbeidsplassen, læring og trening på arbeidsplassen og beslutningsteo ...

                                               

Knut Helland

Knut Helland er en norsk professor i medievitenskap. Han har arbeidet mest med nyhetsjournalistikk og medier og sport. Helland er utdannet som musikklærer, men tok i 1988 hovedfag i massekommunikasjon og mediekunnskap ved Universitetet i Bergen. Han avla i 1994 doktorgrad ved University of Leicester. Helland har siden 1993 arbeidet ved Universitetet i Bergen. Helland er siden 2002 professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Fra 2009 er han dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Han har også vært professor II ved Universitetet i Stavanger.

                                               

Trond Bjørnenak

Trond Bjørnenak er en norsk siviløkonom, professor og forfatter av lærebøker. Han er ansatt ved Norges Handelshøyskole i Bergen og 20% ved UiA i Grimstad.

                                               

Tora Korsvold

Tora Korsvold er dr. art. og professor em. i førskolepedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH i Trondheim. Hun har særlig arbeidet med barn barndom- og barnehagens historie. Hun avla i 1997 doktorgraden i historie på avhandlingen Profesjonalisert barndom. Statlige intensjoner og kvinnelig praksis på barnehagens arena 1945–1990 ved NTNU. Publikasjoner av Tora Korsvold i forskningsdokumentasjonssystemet CRISTIN. Publikasjoner av Tora Korsvold i Bibsys.

                                               

Paul Knutsen

Paul Knutsen er professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet. Han er cand.philol. fra Universitetet i Oslo 1974, med fagkretsen filosofi, statsvitenskap og historie. Dr. philos. i 1993, på avhandlingen "Korporatisme og klassekamp" Acta Humaniora / Universitetsforlaget 1994.

                                               

Paul G. Roness

Paul Gerhard Roness var en norsk professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Tidlig i karrieren medvirket han i Maktutredningen. Han tok doktorgraden i 1993 og ble professor i 1998.

                                               

Ida Aalen

Ida Aalen er en norsk interaksjonsdesigner og medieviter utdannet ved NTNU. Hun skriver om digitale medier i Dagens Næringsliv. I 2012 ga hun ut En kort bok om sosiale medier på Fagbokforlaget. I 2015 ga Aalen ut en lengre bok om samme tema, Sosiale medier på samme forlag. Aalen har vunnet en rekke priser for sitt arbeid som interaksjonsdesigner: DOGA-merket og Visuelt-diplom for nettjenesten Confrere i 2019, DOGA-merket og Visuelt-gull for den digitale utgaven av Klassekampen i 2018, DOGA-merket for Arbeiderpartiet i 2017, samt Design for alle-prisen og Merket for god design for Store Nor ...

                                               

Marit Halvorsen

Marit Halvorsen er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hennes hovedområder er rettshistorie, helserett og kvinnerett. Hun ble utnevnt til professor i rettsvitenskap i 2006.

                                               

Eivind Kolflaath

Eivind Kolflaath er en norsk rettsfilosof og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, tilknyttet både Det juridiske fakultet og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Han er utdannet cand.philol. i filosofi i 1994 og dr.art. i filosofi i 2003 med en avhandling om forholdet mellom filosofi og lingvistisk semantikk. Han har siden hovedsakelig arbeidet med rettsfilosofiske og rettslige problemstillinger, særlig bevisbedømmelse.

                                               

Erik Døving

Erik Døving er en norsk økonom og er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved Oslomet – storbyuniversitetet. Han forsker på profesjon, ledelse og kompetanse.

                                               

Åge Johnsen

Åge Johnsen er en norsk professor i offentlig politikk ved Oslomet. Han er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole 2000 med avhandlingen Performance measurement in local government. Organisational control in political institutions.

                                     

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget er et norsk forlag som utgir faglitteratur og læremidler for hele utdanningsløpet, barnehage, grunnskole, videregående, fagskole og høyere utdanning. De har også en stor portefølje innen voksenopplæring, med vekt på norskopplæring for innvandrere og trafikkopplæring.

Fagbokforlaget har hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer i Oslo, Trondheim og Sopot.

Forlaget ble startet av i 1992 av Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke, og omsatte i 2015 for ca. 382 millioner i året.

Fagbokforlaget er en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, som også inkluderer forlaget Vigmostad & Bjørke som utgir generelle bøker, blant annet norsk og oversatt skjønnlitteratur og kriminallitteratur, og Eide Forlag, som blant annet gir ut illustrerte verk, bedrifts- og organisasjonshistorie og salmebøker til den nye gudstjenestereformen i 2011.

                                     
 • Fagbokforlaget 2002. ISBN 978 - 82 - 7674 - 738 - 6 Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann 2009 Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 9788245008586
 • skjønnlitteratur, norsk og oversatt krim. Samme år ble datterforlaget Fagbokforlaget etablert. Fagbokforlaget kjøpte Eide Forlag i 2005, som gir ut bøker for Den norske
 • Oslos juridiske faktultet som hadde utgiveransvaret i kommisjon hos Fagbokforlaget i Bergen før 2000 utgitt av Det Juridiske Fakultets Lovsamlings Fond
 • perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget 2004. Knut Midgaard og Bjørn Erik Rasch, red. Demokrati: vilkår og virkninger. Bergen: Fagbokforlaget 2004. Bjørn Erik
 • Innføring i geometri. Fra Euklid til Mandelbrot. Fagbokforlaget Audun Holme 1999 Lineær algebra. Fagbokforlaget Audun Holme 2001 Matematikkens historie
 • Bergen: Fagbokforlaget 2003 Gunnar Sand og Knut Helland: Bak TV - nyhetene: produksjon og presentasjon i NRK og TV2, Bergen: Fagbokforlaget 1998 Helge
 • innføring i EUs historie Fagbokforlaget 1998 Analytisk narrasjon. En innføring i historiefagets vitenskapsfilosofi Fagbokforlaget 2002 Livet før døden
 • Inkludering. Bergen: Fagbokforlaget Korsvold, T. 2013 Scandinavian Early Childhood and Consumrer Culture. E - Book. Bergen: Fagbokforlaget Korsvold, T. 2015
 • Handelshøyskole i Bergen og 20 ved UiA i Grimstad. Aktivitetsbasert kalkulasjon, Fagbokforlaget 1994 ISBN 9788276740318 Utvikling av økonomisystemer, Tano Aschehoug
 • bevisbedømmelse. Bevisbedømmelse i praksis, Fagbokforlaget 2013 Språk og argumentasjon med eksempler fra juss, Fagbokforlaget 2004 BIBSYS, NORAF - ID 3079062
 • doktorgraden i 1993 og ble professor i 1998. Organisasjonsendringar. Fagbokforlaget 1997 Autonomy and control of state agencies: Comparing states and agencies
 • Elstad Fagbokforlaget 2016 ISBN 978 - 82 - 450 - 1697 - 0 Døving, Erik og Åge Johnsen 2005 Organisasjonsteori på norsk. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 9788245003819
                                     
 • 2015 Sosiale medier, Fagbokforlaget Oslo. ISBN 978 - 82 - 450 - 1806 - 6 Ida Aalen 2012 En kort bok om sosiale medier, Fagbokforlaget Oslo. ISBN 978 - 82 - 450 - 1286 - 6
 • humant biologisk materiale. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82 - 450 - 0508 - 8 Rettslige grunnlag for medisinsk behandling. Fagbokforlaget 1998 ISBN 82 - 7674 - 358 - 7
 • Pir forlag 2012 Eventyr og sagn fra Trøndelag, Fagbokforlaget 2013 Jul i Trøndelag, Fagbokforlaget 2014 Guttenavn, Cappelen Damm 2015 Jentenavn
 • Bergen: Fagbokforlaget ISBN 978 - 82 - 450 - 1556 - 0 Johnsen, Åge 2007 Resultatstyring i offentlig sektor: Konkurranse uten marked. Bergen: Fagbokforlaget Døving
 • God PR. Norsk markeds - PR i praksis 2007 Fagbokforlaget Fagbokforlaget Fagbokforlaget Fagbokforlaget Gyldendal forlag PR forlaget Kommunikasjonsforlaget
 • utlandet, Fagbokforlaget 2010 Håndbok for utvekslingselever Schewe, Olav. 2010. Utvekslingselev: Et skoleår i utlandet. Bergen: Fagbokforlaget s. 16 - 17
 • norsk. Bergen: Fagbokforlaget ISBN 9788245003819 Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. 2013 Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget Weber, M. 1971
 • Arkivert 5. juni 2013 hos Wayback Machine. Modig som Mitwa Fagbokforlaget fagbokforlaget no. Besøkt 10. oktober 2016. Presentasjon av Adele Duus i
 • med hodet på jobb. Bergen: Fagbokforlaget 2012: Flyvetanker. Oppturer og dypdykk i liv og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget 2005: Omgitt av løgnere. Om
 • økonomisk analyse, 2014, Fagbokforlaget medforfatter: Erling. J. Hjelmeng Konkurranse i samfunnets interesse, 2004, Fagbokforlaget medredaktører: Kåre
 • Om oss www.statsbygg.no norsk Besøkt 28. juni 2020. Ottar Julsrud: Bygg med mening: Statsbygg 1816 2016 Fagbokforlaget 2015 Offisielt nettsted
 • Storbandprisen 2015 til Beate Elstad Jazzinorge.no. Besøkt 19. mars 2016. Profesjon og ledelse Fagbokforlaget fagbokforlaget no. Besøkt 19. mars 2016. 
 • Offentlige anskaffelser, Fagbokforlaget ISBN 9788245008777 2008 Statsstøtte - EØS - avtalens forbud mot offentlig støtte, Fagbokforlaget ISBN 9788245008074 2002
                                     
 • varemerker eller forlagsnavn, nemlig barnebokforlaget Omnipax, Pegasus og fagbokforlaget Unipax. Imprintforlaget er igjen tilknyttet Pax forlag som opprinnelig
 • Nordahl. Fagbokforlaget ISBN 9788245011289 2007: Skolen og de utfordrende elevene om forebygging og reduksjon av problematferd, Fagbokforlaget ISBN 9788245003437
 • ble utgitt av Universitetsforlaget 1998 og 4. utgave ble utgitt av Fagbokforlaget 2000 1. utg. Cappelen, 1987, ISBN 82 - 02 - 10957 - 4 2. utg. Cappelen
 • norske samlaget 1992 Gruppepsykologi Fagbokforlaget 1997 Arbeidshefte til Gruppepsykologi Fagbokforlaget 1997 Fattigdommens psykologi Det norske
 • bevissthetspsykologien, men ble avvist som pålitelig metode av behavioristene på tidlig 1900 - tallet. Teigen, K.H. 2004 En psykologihistorie. Fagbokforlaget

Users also searched:

fagbokforlaget, norskopplæring. fagbokforlaget,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →