Back

Nynorsk kultursentrum - nynorsk. Nynorsk kultursentrum er en ideell stiftelse som arbeider for nynorsk skriftkultur i gjensidig samarbeid med Ivar Aasen-inst ..                                               

Ringstabekk skole

Ringstabekk skole er en ungdomsskole på Bekkestua i Bærum med ca. 425 elever og ca. 45 ansatte. Skolen ble åpnet i 1972. Skolen har siden starten hatt en åpen løsning og alternative organiseringsformer. Prosjektarbeid med bl.a. bruk av problembasert læring og storyline er kjennetegn for skolen samt utstrakt bruk av IKT, bl.a. iPad i opplæringen. I 2002 ble skolen kåret til Årets nynorskbrukar av Nynorsk kultursentrum. Skolen er en av Universitetet i Oslos 13 Universitetsskoler og er omtalt i flere norske og internasjonale medier, bla. The Huffington Post, Changing Schools, Moderne Pedagogi ...

                                               

Elisabeth Moldestad

Elisabeth Moldestad er en norsk salmedikter. Moldestad jobber som vernepleier, og har skervet en salme som er med i Norsk salmebok 2013, dåpssalmen "Et vakkert lite menneske". Salmen ble skrevet til en salmekonkurranse i regi av Nynorsk kultursentrum i 2006, og kom på tredjeplass i konkurransen. Hun vant en julesangkonkurranse i regi av NRK Sogn og Fjordane i 2001.

                                               

Side Brok

Side Brok var en norsk rap-gruppe fra Hovdebygda i Ørsta. Navnet kommer fra et lokalt dialektuttrykk som betyr "saggebukse". Medlemmene i Side Brok er Sjef R, Skatebård, Oddgeir "Odd G" Kristensen) og Knut Sævik. De debuterte i 1999 som oppvarmingsband for en polsk stripper i et forsamlingshus i Ørsta. I februar 2004 ble de kåret Årets Urørt for låten "Ein likandes kar" av NRK P3 og Lydverket, og samme år ble de kåret til Årets nynorskbrukar av Nynorsk kultursentrum.

                                               

Arill Riise

Arill Ingvald Riise er en norsk journalist og programleder på TV. Riise begynte i NRK i 1983. Tiden i NRK omfattet også programleder for Norge Rundt, Dagsrevyen, Sommeråpent og VM på ski i Trondheim 1997. Han var nyhetsanker i Dagsrevyen inntil han sluttet sommeren 2003. Høsten samme år tiltrådte han stillingen som informasjonsleder i Fiskebåtredernes Forbund. I august 2006 begynte han som programleder i God morgen, Norge på TV 2. Han var senere programleder for debattprogrammet Landstinget på TV 2, før han ble tilknyttet kanalens avdelingskontor i Ålesund. Fra høsten 2010 utgjør Riise, sa ...

                                               

Stein Skøyeneie

Stein Skøyeneie er en norsk organist og komponist. Skøyeneie avla etter studier ved Norges musikkhøgskole eksamen i kirkemusikk og musikkpedagogikk i 1984-85. Siden 1979 har Skøyeneie undervist i musikkskolen, den videregående skole og grunnskolen i Oslo, med hovedvirke i barneskolen. Han har også virket som timelærer og øvingslærer ved Østlandets musikkonservatorium. Stein Skøyeneie arbeider også som organist og kantor i Oslo. Han har innehatt ulike verv innen bl.a. Oslo kantor- og organistforening, Musica Sacra, Oslo kirkesangforbund, Norsk lærerlag og Oslo kommune. Skøyeneies komposisjo ...

                                               

Morten Haga Lunde

Morten Haga Lunde er generalløytnant i Forsvaret. Han var sjef for Etterretningstjenesten fra 2016 til 2020. Lunde er utdannet navigatør fra Luftforsvarets flygeskole og har gjennomført Luftkrigsskolen I og II 1985-87, Forsvarets stabsskole I og II og NATO Defence College i 2002. Han har tjenestegjort ved 333 skvadron, 330 skvadron og KNM Tordenskjold og i Luftforsvarsstaben. Han var sjef for 335 skvadron 1994-98 og ledet det norske C-130-bidraget til IFOR / SFOR i 1995-97. Han ble utnevnt til oberst i august 2002 og tilsatt som sjef for Luftforsvarsstaben / Planavdelingen og han ble utnev ...

                                               

Cecilie Broch Knudsen

Cecilie Broch Knudsen er en norsk billedkunstner og administrator innen norsk kunstsektor. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens kunstakademi og Statens yrkespedagogiske høgskole. Hun var rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo fra 2007 til 2015, og rektor ved Einar Granum Kunstfagskole i perioden 1996–2007. Cecilie Broch Knudsen er datter av ambassadør Ditlef Knudsen. Hun var samboer med maleren Odd Nerdrum fra 1977 til 1991. Sammen har de tre barn. En av disse er Nora Ceciliedatter Nerdrum. Diktarstien I 1992 hadde Hardanger folkemuseum en utstilling der korte, p ...

                                               

Aasmund Nordstoga

Aasmund Nordstoga er en norsk sanger og bonde fra Vinje i Telemark. Han debuterte i 2009 med albumet Ein visefugg. Året etter fulgte han opp med platen Friaren.

                                               

Gaupne

Gaupne er et tettsted og administrasjonssenteret i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Tettstedet har 1 246 innbyggere per 1. januar 2020 og ligger innerst i Gaupnefjorden, en sidearm av Lustrafjorden. Gjennom bygda går fylkesvei 55, som starter i Vadheim i Ytre Sogn og strekker seg hele veien til Lom i Gudbrandsdalen. Gaupne er en bygd i kraftig vekst og er det største tettstedet i kommunen.

                                               

Gjeter

"Gjeter" kan også referere til klovdyrgruppen geiter En gjeter er en person som har som oppgave å passe på en flokk husdyr. Gjeteren skal holde flokken samlet, passe på at dyra finner rett mat og at de ikke skader seg eller kommer bort. Husdyra skal beskyttes mot rovdyr og tyver. I tillegg kan gjeteren ha i oppgave å melke, klippe eller slakte dyra. Ordet "hyrde" som synonymt med "gjeter" brukes i dag hovedsakelig i religiøs sammenheng, men er ellers en foreldet form. Gjeteryrket har urgamle tradisjoner. I Norge har gjetere vanligvis passet på både storfe, småfe og reinsdyr, men også gris ...

Nynorsk kultursentrum
                                     

Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum er en ideell stiftelse som arbeider for nynorsk skriftkultur i gjensidig samarbeid med Ivar Aasen-instituttet i Volda. Stiftelsen eier og driver Ivar Aasen-tunet, og gjennomfører et bredt kulturprogram året rundt. Høgdepunktet er Dei Nynorske Festspela i slutten av juni, en årlig feiring av den nynorske skriftkulturen.

21 fylker, kommuner, utdanningsinstitusjoner, kulturinstitusjoner og organisasjoner står bak stiftelsen: Noregs Mållag, Noregs Ungdomslag, Litteraturselskapet Det Norske Samlaget, Det norske teatret, Sunnmøre Museum, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ørsta kommune, Høgskulen i Volda kommune, Møreforsking Volda, Ivar Aasen-instituttet, Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Vestmannalaget, Universitetet i Bergen, Møre Folkehøgskule, Universitetet i Tromsø, Rogaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Hordaland fylkeskommune og Universitetet i Oslo.

Stiftelsen ble opprettet 31. august 1993 og er organisert med et styre og et råd.

                                     
 • oppslagsverk på nynorsk lansert i 2009. Nettstedet er drevet av Allkunne AS, opprinnelig eid av Det Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum fra august
 • gang arrangert i august 1992 under navnet Nynorsk Festspelveke. Siden 2000 har stiftelsen Nynorsk kultursentrum hatt ansvaret for arrangementet. Festspillene
 • boksamlinger og utstillinger. Nynorsk kultursentrum eier og driver tunet. Lokalene huser blant annet hovedkontoret til nynorsk - leksikonet Allkunne, med tre
 • for nynorsk i opplæringa Noregs Mållag Noregs Ungdomslag Norsk Barneblad Norsk Målungdom Norsk Ordbok Norsk Plan Norske Lagsbruk Nynorsk kultursentrum Nynorsk
 • Årets nynorskbrukar er en pris som blir delt ut av Nynorsk kultursentrum på Dei nynorske festspela hvert år. Prisen går til personar eller institusjonar
 • er fra 2018 direktør i Nynorsk kultursentrum Han har også hatt verv i og vært folkevalgt for Venstre. Tek over som nynorsk - sjef Sunnmørsposten.
 • Øyer er en norsk sakprosaforfatter, nynorskaktivist, direktør for Nynorsk kultursentrum og styreleder for Språkrådet. Han tok hovedfag i nordisk ved Universitetet
 • nynorsk. For sitt arbeid fikk han prisen Årets nynorskbrukar fra Nynorsk kultursentrum i 2000. Han har siden 2005 vært styreleder for Domstoladministrasjonen
 • Nynorsk kultursentrum tidligere Ivar Aasen - stiftinga presenterer Dokumentasjonsprosjektet nettportalen Nynorsk på nettet en nettside for nynorsk
 • opplæringen. I 2002 ble skolen kåret til Årets nynorskbrukar av Nynorsk kultursentrum Skolen er en av Universitetet i Oslos 13 Universitetsskoler og
 • menneske Salmen ble skrevet til en salmekonkurranse i regi av Nynorsk kultursentrum i 2006, og kom på tredjeplass i konkurransen. Hun vant en julesangkonkurranse
 • 2002 til 2005, styremedlem i Nynorsk kultursentrum fra 2012 og leder for nynorskfylket nettverk for mer bruk av nynorsk i Sogn og Fjordane fra 2013 - 2015
 • Lydverket, og samme år ble de kåret til Årets nynorskbrukar av Nynorsk kultursentrum Side Brok EP 2002 Høge brelle 2004 Side Brooklyn EP 2005
                                     
 • mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur, arrangerer seminar og fagmøter, har egen skriftserie og samarbeider med Nynorsk kultursentrum i Hovdebygda i Ørsta
 • Annemarta Giske. Riise ble tildelt prisen som Årets nynorskbrukar av Nynorsk kultursentrum i 2012, og Kringkastingsprisen i 2016. Sommeren 2015 er han programleder
 • 2008. Besøkt 2. februar 2010. Frå den nynorske skriftkulturens annalar 1646 2005 PDF Nynorsk kultursentrum og Ottar Grepstad. Arkivert fra originalen
 • Emil Skartveit vant Skøyeneie i 2006 den nynorske feiringssalmekonkurransen arrangert av Nynorsk kultursentrum i Ørsta med dåpssalmen Guds barn, nett no
 • Stensønes. 20. mars 2017 ble han kåra til Årets nynorskbrukar av Nynorsk kultursentrum Lunde er innehaver av Forsvarets hederskors, Forsvarsmedaljen med
 • steinene er utformet, og teksten hugget, av Broch Knudsen. I 2017 utga Nynorsk kultursentrum avd Olav H. Hauge - senteret og Hardanger og Voss museum avd. Hardanger
 • broren Odd Nordstoga kåret til Årets nynorskbrukar av styret i Nynorsk kultursentrum Livet er godt med Ellen og Olav Nordstoga 1994 Ein visefugg
 • Aasen - stiftelsen 1993 - 1997, etter at stiftelsen skiftet navn til Nynorsk kultursentrum var hun styremedlem fra 1998 til 2006 de fire siste årene var hun
 • som essayist med utgivelser på nynorsk Han var styremedlem i Noregs Mållag 2006 2008 og ordfører i Nynorsk kultursentrums råd 2010 2011. Søberg, Morten
 • Besøkt 3. februar 2015. Allkunne.no. Digital Etikett Allkunne, Nynorsk kultursentrum Hovdebygda, 14.01.2016. Retrieved on 24. October 2019. Allkunne
 • Boghandel. 1875. Side 6 - 7. Elektronisk utgave ved Det Norske Samlaget Nynorsk kultursentrum 2003. Dette var også teksten Vetle Vislie i modernisert ortografi
                                     
 • Presentasjon av Ola Jonsmoen i Forfatterkatalogen på Forfattersentrums nettsider Ola Jonsmoen på Allkunne, nettsted for Nynorsk kultursentrum Portal: Litteratur
 • norske Forfatterforening, styremedlem i Det Norske Samlaget og i Nynorsk kultursentrum og medlem i Norsk kulturråds essayutvalg. Fosse debuterte i 1983
 • 2014 KODE, kunstmuseene i Bergen Bergen Hordaland Hordaland 2015 Nynorsk kultursentrum Ørsta Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2016 Vest - Agder - museet IKS
 • Prosjekt Runeberg. Besøkt 22. desember 2020. Eg gjette Tulla Nynorsk kultursentrum Besøkt 21. desember 2020. a b Lukasevangeliet kapittel 15
 • Commons Wikiquote: Aasmund Olavsson Vinje sitater Vinje hos Nynorsk kultursentrum Digitaliserte bøker av Vinje og om Vinje hos Nasjonalbiblioteket
 • Kulturdepartementet styre Norsk Teknisk Museum 1995 - Kulturdepartementet styre Nynorsk kultursentrum 1993 - Kulturdepartementet styre OCA - Office for Contemporary Art

Users also searched:

nynorsk kultursentrum,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →