Back

Natur & Kultur - kultur. Natur & Kultur er et svensk forlag. Hovedkontoret er i Skogsindustrihuset i krysset Villagatan Karlavägen på Östermalm i Stockholm. ..                                               

Frida Nilsson

Frida Nilsson er en svensk barnebokforfatter, oversetter og programleder i TV og radio. Frida Nilsson debuterte i 2004 med Kråkans otroliga liftarsemester. Bøkene om Hedvig er inspiret av hennes egen oppvekst, og foregår på hjemstedet Hardemo. I Apstjärnan blir et barnhjemsbarn adoptert av en gorilla, i Jag, Dante och miljonerna mister en bankdirektør grepet om tilværelsen, blir mistenkt for underslag, og havner på kjøret med ei søppelrotte. Jagger handler om mobbeofferet Bengt og løshunden Jagger. Hun har vært programleder for barneprogrammet Hjärnkontoret. Hun har også vært stemmeskuespi ...

                                               

Gårdsturisme

Gårdsturisme er turisme hvor man bruker gårdens ulike ressurser – bygninger, dyr, utstyr, landbruksproduksjonen, natur, historie og tradisjoner, menneskene på gården o.s.v. – som elementer når man lager tilbud til turister. Det kan være at gården er en besøksgård, overnattingssted, serveringssted eller gården kan tilby et aktivitets- / opplevelsestilbud. Mulighetene er mange og det handler om å tilby gårdsopplevelser som er unike og særpregede – opplevelser med historie, kultur og tradisjon som sentrale elementer. Sentrale organer i Norge som Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag o ...

                                               

Arne Vinje

Arne Vinje er gårdbruker og faglitterær forfatter. Han var ordfører i Vinje kommune fra 2003 til 2015. Han representerte SV og ble valgt i et valgteknisk samarbeid med Høyre, KrF, Sp, SV og Bygdelista. Vinje var første ordfører fra SV i Telemark. Han ble gjenvalgt i 2007 med støtte fra SV, Sp, KrF og Høyre. Arne Vinje var leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2000-2002. Hans faglitterære forfatterskap omfatter en rekke artikler om historie, økofilosofi, politikk, kultur og kunst i bøker og tidsskrift, og følgende egne bøker: Økologi – økofilosofi red. sammen med Paul Hofseth, 1975, Søren – ...

                                               

Sofia Åkerman

Sofia Kristina Åkerman er en svensk forfatter, foreleser og sykepleier. Hun led av spiseforstyrrelse og alvorlig selvskading i tenårene og har senere arbeidet for å spre kunnskap og forståelse for disse problemene. Åkerman har særskilt engasjert seg i omsorgen for unge kvinner som tvangsbehandles på rettspsykiatriske klinikker uten å være dømt for forbrytelser. I 2008 var Åkerman en av fem initiativtagere til foreningen SHEDO Self Harm and Eating Disorders Organisation og var styreleder der de tre første årene.

                                               

Valdres natur-og kulturpark

Valdres Natur-og Kulturpark er videreutviklet fra det opprinnelig regionrådet i Valdres - et interkommunalt selskap de seks Valdres-kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang, Etnedal, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal har gått sammen om. Valdres natur-og kulturpark ble etablert i juni 2007 og er en bygdeutviklingsregion som gjennom merkevare-bygging knyttet til natur- og kulturverdier skal gi økt verdiskapning, livskraft og ønsket utvikling av Valdres Norge. VNK er organisert i samarbeide med næringslivets representanter i Valdres Næringsforum og det politiske Valdres. VNK er med i organisasjon ...

                                               

Gunnar Tellnes

Gunnar Tellnes er en norsk lege og forsker. Han er professor II i folkehelse ved Høyskolen www.Kristiania.no i Oslo fra 2020, og professor emeritus i samfunnsmedisin / trygdemedisin ved Inst. for helse og samfunn Universitetet i Oslo. Han ble spesialist i allmennmedisin i 1990, og spesialist i samfunnsmedisin 1991, tok Solstrandkurset for ledere 1994-95 og Mastergrad i Helseadminsitrasjon, UiO, 2002. Han har vært leder for Seksjon for trygdemedisin, Avd. for samfunnsmedisin og global helse, HELSAM, UiO. Rådgivende overlege i NAV Akershus / NAV Øst-Viken. Tidligere styreleder i Stiftelsen w ...

                                               

Elisabeth Åsbrink

Elisabeth Katherine Åsbrink er en svensk forfatter og journalist. Hun debuterte som forfatter med boken Smärtpunkten - Lars Norén, pjäsen Sju tre och morden i Malexander. Boken ble nominert til svenske Augustprisen i fagboksklassen 2009. I 2010 fikk hun Jarl Alfredius stipend for at hun "med stor nyfikenhet och känslighet gång på gång förmår skildra dagens samhällsfrågor". Med boken Och i Wienerwald står träden kvar vant Åsbrink Augustprisen for beste fagbok i 2011. Boken har etter det fått flere internasjonale priser. I 2012 debuterte hun som dramatiker med stykket RÄLS, basert på autenti ...

                                               

Kultur (andre betydninger)

Kultur er et begrep med mange betydninger. Med utgangspunkt i det tyske kulturbegrepet uttrykt av Gottfried Wilhelm Herder om flere selvstendige kulturer, brukes nå for eksempel parallelle kulturer om eksempelvis bondekultur og bykultur embetsmannskultur innenfor en og samme kulturtradisjon og med støtte i den samme infrastruktur. Bindestrekskulturer er en katalogisering der en tenker seg at der er en bindestrek mellom gruppeordet og kultur. En får da ord som kystbefolknings-kultur, drikkekultur, ungdomskultur fiskerkultur med flere. Dette er en måte å navnsette subkulturer på. Subkulturer ...

                                               

Elof Lindbäck

Elof Lindbäck var en svensk kunstner. Lindbäck vokste opp i byen Börjelsbyn som sønn til bonden Johan Lindbäck og hustruen Maria. Han ble tidlig foreldreløs og bodde sammen med den yngre broren, Gustav, igjen på gården. Han forlot Norrbotten for å utdanne seg til kunstner i Stockholm. Sammen med ektefellen Karin fikk de 2 barn og Stockholm forble hans hjemsted fram til livets slutt. Naturskildringer og mennesker i hverdagsmiljøer var hans hovedsakelige motiver. Helst avbildet han naturen i Norrbotten, på Gotland og Stockholms skjærgård. Han likte best å arbeide med olje og akvarell, men va ...

                                               

Sandarnakulturen

Sandarnakulturen er en vestsvensk arkeologisk kultur som er oppkalt etter en funnplass i Göteborg. Sandarnakulturen er en steinalderkultur som en regner med eksisterte mellom 8400 og 6000 år f.Kr.

                                               

Breidablikk kulturavis

Breidablikk er en kulturavis utgitt på Røros. Den kommer ut seks ganger i året og omhandler kultur, natur og historie. Redaksjonen holder til i Engan. Avisa kom for første gang ut i 2001. Avisa ønsker å: - sette fokus på kultur, natur og historie. - synliggjøre distriktskulturen og lokale verdier. - inspirere til nytenkning, nyskapning og samarbeid. - vise bredden i kultur-, historie- og naturmiljøene. - være talerør for kulturen som når alle i regionen. - øke kunnskapen, interessen og respekten for temaene kultur, natur og historie. Gjennomsnittsopplag er 16 500, den blir fulldistribuert ...

                                               

Prestfossen

Prestfossen er en foss i elva Bøvra, ved tettstedet Fossbergom i Lom kommune i Innlandet. Fossen ligger ved stedet hvor riksvei 15 krysser Bøvra, like før elva løper ut i innsjøen Skim. Prestfossen har blitt benyttet til å drive både mølle og sagbruk, og det har tidligere også vært et lite kraftverk ved fossen.

Natur & Kultur
                                     

Natur & Kultur

Natur & Kultur er et svensk forlag. Hovedkontoret er i Skogsindustrihuset i krysset Villagatan / Karlavägen på Östermalm i Stockholm. Forlaget har en omfattende publiseringsvirksomhet av læremidler og almenlitteratur.

Forlaget ble grunnlagt i 1922 av Johan og Jenny Hansson.

Natur & Kultur har gitt ut klassikere i serien Levande litteratur. Blant forlagets forfattere er Jujja og Tomas Wieslander med blant annet Mamma Mu -bøkene.

Fra 1947 drives Natur & Kultur som en stiftelse. Foruten bokutgivelser skal stiftelsen "motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet".

                                     
 • flere betydninger. Kultur brukes spesielt for å betegne menneskelig aktivitet i samfunnet, til forskjell fra for eksempel natur Kultur i denne sammenhengen
 • Med natur menes noe som ikke er skapt av mennesker. Det kan bli brukt som motsetning til kultur Ordet kommer fra latin natura som betyr fødsel Det
 • sett er en uholdbar forestilling. Denne arv eller miljø - eller natur eller kultur - debatten er sannsynligvis påvirket av at det fantes psykologiske
 • Putsj skriver om aktivisme, miljøvern og kultur og hadde ved utgangen av 2011 et opplag på 10 000 Natur og Ungdoms leder velges på landsmøtet for en
 • liftarsemester - Natur & Kultur 2004 Hedvig - Natur & Kultur 2005 på norsk som Hedvig 2009 Apstjärnan - Natur & Kultur 2005 Hedvig och Max - Olov - Natur & Kultur
 • Minoisk sivilisasjon frambrakte en desentralisert kultur basert på overfloden av øyas naturlige ressurser, og omfattende handelsaktivitet. Selv om øya
 • dette ellers kalles. Uansett er det her snakk om turisme som bygger på natur kultur stedegne ressurser, historie m.v. og som derved gir unike opplevelser
 • Hofseth 1975 Søren eit portrett av Henrik Sørensen, 1992 Menneske natur kultur 1994 Kult og kyrkje, 1996 Dyre Vaa, 1997. Arne Vinje - Allkunne
 • etablert i 1989 som gir bidrag til aktiviteter innen helse, idrett, natur og kultur Fondet deler også ut legater til studieopphold i utlandet og har seks
 • med Thérèse Eriksson Stockholm: Natur & Kultur ISBN 9789127132238 2020 Ärr för livet. Stockholm: Natur & Kultur ISBN 9789127824966 Unga som skär
 • natur - og kulturpark er blitt definert som et viktig redskap for samhandling mellom kultur reiseliv, miljø og mat - tradisjoner. Mer om Valdres Natur og
                                     
 • Samspillet Natur - Kultur - Helse - NaKuHel - konseptet i teori og praksis Fagbokforlaget.no 2016 Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse
 • Kultur - og naturreise er et kultur - og natur formidlingsprosjekt av åpne data igangsatt av daværende Direktoratet for naturforvaltning, nå Miljødirektoratet
 • Stockholm: Natur & Kultur 2009. ISBN 978 - 91 - 27 - 11880 - 5. Bläck: tatueringar, hud, minnen swe Sammen med fotograf Björn Abelin. Stockholm: Natur & Kultur 2010
 • å bruke ordet på. Ordet brukes da som motstykke til natur Den direkte betydningen av kultur som dyrking blir brukt i forskjellige sammenhenger: Dyrking
 • akvarell, men var også en veldig dyktig tegner. Han ble ofte brukt av Natur & Kultur som illustratør. Lindbäcks kunst har blitt utstilt på Liljevalchs vårsalong
 • hvitsnutet delfin. a b Burenhult, G. 1999. Arkeologi i norden, del 1. Natur och Kultur Stockholm. Sidan 200 Hernek, Robert. 2005. Nytt ljus på Sandarnakulturen
 • omhandler kultur natur og historie. Redaksjonen holder til i Engan. Avisa kom for første gang ut i 2001. Avisa ønsker å: - sette fokus på kultur natur og historie
 • teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Hennes forskning kombinerer særlig vitenskapsstudier og studier av natur og politikk. Hun ble cand
 • eller Verdens kultur - og naturarvsteder engelsk: UNESCO World Heritage Sites et program i regi av UNESCO for bevaring av et utvalg natur - og kultursteder
                                     
 • samisk kultur i Sverige. Museet fordyper seg også i fjellverdenens kultur og natur forøvrig, og er informasjonssenter for fjellturisme. Ájtte åpnet i
 • 4cdebdf4 D0 9C D0 9E D1 87 D0 B8 D1 81 D0 BB2018.pdf. Vikingar, Natur och Kultur 1995, ISBN 91 - 27 - 91001 - 6 CD tt Offisielt nettsted en Kazan
 • plass til 350 elever. Skolen har de senere årene lagt vesentlig vekt på natur kultur og miljø i pedagogikken. Innenfor rammene av læreplanene ønsker skolen
 • den menneskelige tilstedeværelse og dens natur eller mangel på en sådan natur Sentralt står studiet av kulturen sosialantropologi Det legges stor vekt
 • 1994. Forlaget satset først og fremst på bøker innen reise, natur prakt, dokumentar, kultur og fakta, praktiske nyttebøker og alternativ litteratur. Forlaget
 • papir for unge. Magasinet gis ut av Natur og Ungdom og omhandler aktivisme, miljøvern og kultur Putsj erstattet Natur og Samfunn fra 2000. Bladet kommer
 • kom ut fra 1978 til 2018. Det handlet om historie og samtid, natur mennesker og kultur i nord, med spesiell vekt på litteratur. Nordnorsk - magasin.no
 • av nedfalne trær. Mange miljøer er et resultat av samspill mellom kultur og natur og skjøtselen bestemmes av den målsetning man har for reservatet. Noen
 • Den mykenske kultur den siste fasen i bronsealderen i Hellas, er den historiske settingen til eposene til Homer og mye annet i gresk mytologi. Den mykenske
 • omfatter kultur - og naturminnesmerker som er ført opp på UNESCOs liste over verdens kultur - og naturarvsteder Verdensarven er en liste over natur - og kultursteder

Users also searched:

natur & kultur,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →