Back

Introduksjonsloven - norskopplæring. Introduksjonsloven er en norsk lov som har til formål å gi nyankomne innvandrere til Norge bedre mulighet for deltakelse ..                                               

Direkte introduksjon

Direkte introduksjon er en tantrisk tekst innenfor tibetansk buddhisme. Teksten er en av de 17 tantraer som utgjør den fjerde og siste seksjon av menngagdé. Menngagdé er den tredje og mest avanserte delen av dzogchen, som igjen er en av tre inndelinger av de indre tantraer i den tibetanske tekstsamlingen Nyingma Gyubum. Nyingma er den eldste av de fire retninger i tibetansk buddhisme.

                                               

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen er en lovfestet ordning som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne innvandrere til det norske samfunnet. Loven ble innført som en frivillig ordning 1. september 2003 og ble påbudt 1. august 2004. Det vil si at alle kommuner som sier ja til å ta i mot flyktninger er forpliktet å tilby introduksjonsprogram. Flyktninger som deltar i ordningen får introduksjonsstønad. Per 1. juni 2012 vil de da motta 2G 164 244 kroner i året eller 13 687 kroner brutto hver måned. Summen skal da dekke samtlige utgifter, fra bolig, mat og fritidsaktiviteter. Alle som ...

                                               

The Rolling Stones Rock and Roll Circus

The Rolling Stones Rock and Roll Circus er en konsertfilm initiert og organisert av The Rolling Stones. Filmen ble til under to spillesesjoner den 11 12. desember 1968. I 1996 ble filmen utgitt for første gang, da på VHS og CD, og i 2004 på DVD.

                                               

V6-motor

En V6-motor er en stempelmotor med seks sylindre i en V-form. Etter rekke-fireren er V6 den mest populære motoren i moderne biler. En V6-motor er kompakt og passer derfor godt i dagens forhjulsdrevne biler. Den første V6-motoren ble introdusert av Lancia i 1950, med bilmodellen Lancia Aurelia, og så fort dette ble lagt merke til av andre bilfabrikanter kom andre V6-motorer til. Motortypen ble stadig mer utbredt, og kan sies å ha fått sitt gjennombrudd etter introduksjonen av Buick Special i 1962. Bilmodellen var ingen stor suksess, men motoren ble den første masseproduserte V6-motoren.

                                               

Svenske adelsslekter

Svenske adelsslekter. Sverige har omkring 900 nålevende adelsslekter, som enten er uten særskilt tittel eller har titler som friherrer og grever. I Sverige finnes det rundt 25 000 personer som er adelige, og alle disse er representert på Riddarhuset i Stockholm ved sin hovedmann eldste sønn av eldste sønn osv. Det avholdes adelsmøte på Riddarhuset hvert tredje år, andre lørdagen i februar. Adelsmøtet er åpent kun for en hovedmann fra hver ætt. For at en adelsætt skal ha møterett må ættens stamfar i tillegg til enten å være uradel, naturalisert utenlandsk adel eller adlet gjennom adelsbrev ...

                                               

Morfologisk galakseklassifikasjon

Morofologisk galakseklassifikasjon er et system brukt av astronomer for å dele galakser inn i grupper basert på de visuelle utseende. Der finnes flere skjemaer i bruk som kan klassifisere galakser etter morfologien. Den mest kjente er Hubble-serien, utviklet av Edwin Hubble og senere utvidet av Gérard de Vaucouleurs og Allan Sandage.

                                               

Mosambikisk metical

Metical er valutaen som benyttes i Mosambik, forkortet med symbolet MZN eller MTn. Den er delt inn i 100 centavos, men de er ikke lenger i bruk på grunn av inflasjon etter valutaens introduksjon.

                                               

Kafé

En kafé eller kafe er et serveringssted og en offentlig og sosial møteplass som er en mellomting mellom en restaurant og en bar. Som det fremgår av navnet, er slike steder forbundet med servering av kaffe, men vareutvalget omfatter gjerne også andre drikker, kaker og varme og kalde småretter. Dette er også opprinnelsen til kafeene, som ble populære samlingssteder i Europa på 1600-tallet nettopp ved introduksjonen av kaffe. Gjestene i en kafé sitter vanligvis ved småbord og serveringen foregår ved bordene, i motsetning til en kafeteria, hvor man henter maten fra en disk. Kafeer er typisk åp ...

                                               

Nikomakhos fra Gerasa

Nikomakhos fra Gerasa var en filosof og matematiker i antikken, kjent for verkene Introduksjon til aritmetikk og Harmonisk manual. Han regnes å tilhøre nypythagoreerne, en gruppe filosofer som ønsket å fornye den pythagoreiske filosofien. Introduksjon til aritmetikk var et standardverk i aritmetikk i tidlig middelalder.

                                               

El 9

NSB El 9 var et elektrisk lokomotiv som ble brukt av NSB for å trekke tog på sidelinjene Flåmsbana og den nå nedlagte Hardangerbana. De ble bygget i 1944 av Thunes mekaniske verksted og Norsk Elektrisk & Brown Boveri. Sabotasje mot det elektriske anlegget på linjene utsatte introduksjonen av El 9 til 1947. På Flåmsbana ble El 9 erstattet av El 11, NSB type 69 i 1984 og deretter El 17 i grønn utførelse for Flåmsbana. El 9 fortsatte å tjenestegjøre som skiftelokomotiver frem til 1989. Det ble bare bygget til sammen tre El 9 lokomotiver, og de ble nummerert 9.2062 til 9.2064. Lokomotiv 2063 s ...

                                               

Sprite (operativsystem)

Sprite er et eksperimentelt Unix-liknende distribuert operativsystem som ble utviklet ved University of California, Berkeley av forskningsgruppen til John Ousterhout mellom 1984 og 1992. Det ble kjent for å ha støtte for single system image i dataklynger og for introduksjonen av Log-Structured File System. Skriptspråket Tcl hadde sin opprinnelse i dette prosjektet. I likhet med LOCUS, Mach og Plan 9 var Sprite et Unix-liknende system. Men i motsetning til de fleste distribuerte operativsystemer, benyttet Sprite en monolittisk kjerne.

                                               

Porsche 968

Porsche 968 er en bilmodell fra den tyske bilprodusenten Porsche, som ble produsert fra 1992 til 1995. Modellen tok over da Porsche 944 gikk ut av produksjon, og var basert på forgjengeren. Da 968 gikk ut av produksjon i 1995 markerte den slutten på en plattform som hadde vært i produksjon i nesten 20 år, siden introduksjonen av Porsche 924.

                                     

Introduksjonsloven

Introduksjonsloven er en norsk lov som har til formål å gi nyankomne innvandrere til Norge bedre mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og økonomisk selvstendighet.

Loven etablerer et introduksjonsprogram som visse kategorier nyankomne innvandrere har plikt til å delta i. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltagelse i yrkeslivet. Det følger av lovens paragraf 4 at programmet skal være helårlig og på full tid.

Introduksjonsloven ble vedtatt 4. juli 2003 og trådte i kraft 1. september samme år.

                                     
 • Direkte introduksjon tibetansk: ང ས ད ས ས པ THL: ngotrö trepa wylie: ngo sprod spras pa rekonstruert sanskrit: darśanopadeśa devanagari: दर शन पद श
 • ordningen, eksempelvis undervisningen, faller stønaden bort. Ny sjanse Introduksjonsloven Introduksjonsloven med forskrifter, merknader og kommentarer
 • kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente følge opp introduksjonsloven forvalte viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings - og
 • Mick Jaggers introduksjon av Rock and Roll Circus 0: 25 Entry of the Gladiators Julius Fučík Orchester 0: 54 Mick Jaggers introduksjon av Jethro
 • ble stadig mer utbredt, og kan sies å ha fått sitt gjennombrudd etter introduksjonen av Buick Special i 1962. Bilmodellen var ingen stor suksess, men motoren
 • flertall om personen innrømmes introduksjon Det finnes dog eksempler på at ætter med svensk adelsbrev ikke har søkt introduksjon på Riddarhuset før mer enn
 • etc. Skjoldene, i likhet med øvrig rustning, mistet sin betydning ved introduksjonen av skytevåpen. Noe ukorrekt navnet på det sirkulære skjoldet som greske
 • flere overganger. Erling Sivertsen, som førte i pennen en historisk introduksjon til norsk fotojournalistikk i dagspressen i 1989, oppsummerer det slik:
 • av bilder, video eller lyd på Commons Galaxies and the Universe en introduksjon til galakseklassifisering Denne astronomirelaterte artikkelen er foreløpig
 • Martin Waldseemüller fikk publisert verket Cosmographiae Introductio Introduksjon til Universell kosmografi antagelig skrevet av Matthias Ringmann med
                                     
 • men de er ikke lenger i bruk på grunn av inflasjon etter valutaens introduksjon Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia
 • prologos, fortale er et stykke tekst som kommer innledningsvis som en introduksjon til et litterært verk poesi, prosa, drama I sin greske form prologos
 • som ble populære samlingssteder i Europa på 1600 - tallet nettopp ved introduksjonen av kaffe. Gjestene i en kafé sitter vanligvis ved småbord og serveringen
 • 100 e.Kr. var en filosof og matematiker i antikken, kjent for verkene Introduksjon til aritmetikk og Harmonisk manual. Han regnes å tilhøre nypythagoreerne
 • Enquiries into Very many Received Tenets, and commonly Presumed Truths med introduksjon av ordene elektrisitet, medisinsk, patologi, hallusinasjon og computer
 • er en protokoll der presten fører inn sine embetshandlinger, som dåp, introduksjon konfirmasjon, vielse og begravelse. Kirkebøker kan også inneholde annen
 • og skjellkrypdyr til krypdyr. Hanne Hegre Grundt, NRK, Kristin Bøhle. Introduksjon til systematikk og klassifikasjon en Taxonomy kategori av bilder
 • Brown Boveri. Sabotasje mot det elektriske anlegget på linjene utsatte introduksjonen av El 9 til 1947. På Flåmsbana ble El 9 erstattet av El 11, NSB type
 • kjent for å ha støtte for single system image i dataklynger og for introduksjonen av Log - Structured File System. Skriptspråket Tcl hadde sin opprinnelse
 • Oversettelsen inkluderte også Florimond de Beaunes Notes brièves en viktig introduksjon til Descartes analytiske geometri. Leiden. Alphonse Antoine de Sarasa
 • Simon Stevin får publisert pamfletten De Thiende Om tiendelene med introduksjon av noe som ligner desimaltall. Giovanni Battista Benedetti får publisert
                                     
 • slutten på en plattform som hadde vært i produksjon i nesten 20 år, siden introduksjonen av Porsche 924. Porsche 968 startet opprinnelig som en tredje utgave
 • hindre på huk. Rask utviklet man saksestilen som også i dag anvendes som introduksjon til høydehopp. Fra et skrått tilløp settes av på det ytterste beinet
 • spanske nasjonaliteten. Forslaget ble fremmet etter den suksessfulle introduksjonen av toppnivådomenet cat for det katalansk - språklige området. TLD et
 • Nyankomne innvandrere med bestemte typer oppholdstillatelse har etter introduksjonsloven rett og plikt til norskopplæring i et bestemt omfang og iht tidsfrister
 • håndballforbundet EHF en Gøril Snorroeggen Norges Håndballforbund Gøril Snorroeggens profil på handball.no Introduksjon av Gøril Snorroeggen hos Europamester.dk
 • Øst - Europa. Fire utvalgte felt gjøres til gjenstand for denne forskningen: Introduksjonen av skriftspråk, innføring av kristendommen, statsdannelse og konstruksjoner
 • the Capacities of Beginners Synopsis matematikk kapittel tyve, en ny introduksjon til matematikk: Med prinsippene for aritmetikk og geometri vist på en
 • Volvo utgitt 1986. Denne inneholder mye alternativ tekst og har lengre introduksjon Blåserne er ikke med i lydbildet. Varighet: 4: 25 En musikkvideo til
 • Bergen 2000 Med David R. Doublet: Juss, samfunn og rettsanvendelse. En introduksjon til rettsvitenskapen, Oslo 1996, 2. utg. Oslo 1999 Med David R. Doublet:

Users also searched:

introduksjonsloven, norskopplæring. introduksjonsloven,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →